Maszyny

Shuttle

Maszyny typu Shuttle o średnicy komory grzewczej: 2000 mm, 2500 mm, 3000 mm, 3500 mm, 4000 mm, 4500 mm lub 5000 mm dla klientów o zróżnicowanych potrzebach produkcyjnych.

Karuzela

Wydajność produkcyjna maszyny typu Karuzela znacznie przewyższa zdolności produkcyjne innych maszyn do rotomouldningu.

Rock and Roll

Maszyny typu Rock and Roll zostały zaprojektowane do produkcji długich, wąskich elementów takich jak np. kajaki. Nasza firma dostarcza maszyny z podestem lub osadzane na równi z posadzką.